Skip links

קטלוג בדיקות מעבדה: מערכות המבנה

עובי וחוזק הדבקות – טיח

בדיקות לבית פרטי

מערכת נקזים

אינסטלציה

נקזים ודלוחים

אינסטלציה

מים חמים קרים

אינסטלציה

צנרת מתחת לבניין

אינסטלציה

בדיקת אטימות מרחבים מוגנים

אטימות מבנים

בדיקת אטימות מים של גגות משופעים

אטימות מבנים

בדיקת אטימות מים של קירות חיצוניים ומישקיים

אטימות מבנים

בדיקת אטימות למים של פתחים/חלונות

אטימות מבנים

בדיקת אטימות מים של גגות שטוחים ומרפסות

אטימות מבנים