Skip links

חדש במעבדות

Tags
חוק אתר
"חוק אתר" – מה זה ולמה זה בכלל נחוץ?

"חוק אתר" – מה זה ולמה זה בכלל נחוץ?

"חוק האתר" הינו ניסוח של כללי העבודה באתר בניה סמוך למבנים, או במילים פשוטות: עד כמה מותר לקבלן להתקרב באמצעות הכלים שהוא מתכוון להפעיל באתר מסוים למבנה ובאיזו עוצמה הוא יכול לעבוד בקרבת המבנה?  

דילוג לתוכן