Skip links

קטלוג הבדיקות

כל בדיקות המעבדה במקום אחד

חזק את עצמך בידע מקיף ומקצועי ותכנן את הפרוייקט שלך נכון מהיבטי בקרת האיכות

 • הכל
 • אטימות מבנים
 • איכות פני המיסעה
 • אינסטלציה
 • אל הרס
 • אספלט וכבישים
 • אספלט טרי
 • בדיקות אגרגטים
 • בדיקות אנליטיות לקרקע - מעבדה
 • בדיקות במבנה
 • בדיקות לאספלט מהודק
 • בדיקות לבית פרטי
 • בדיקות לבניה רוויה
 • בדיקות לפיתוח תשתיות וסלילה
 • בדיקות מעבדה
 • בדיקות מצעים
 • בדיקת קרקע שדה
 • בטון
 • בטון - מיוחדים
 • בטון טרי
 • בטון מותז
 • בטון קל
 • בטון קשוי
 • בנטונייט
 • בניה ירוקה
 • גאוטכניקה וביסוס המבנה
 • גז
 • גילוי אש
 • גמרים
 • יחידות פעילות
 • יציבות עמודי תאורה
 • כבישים
 • כיבוי אלטרנטיבי
 • כיבוי במים
 • מיגון אש
 • מיגון פסיבי
 • מיכלי לחץ ותעשיה
 • מערכות בטיחות
 • מערכות המבנה
 • מערכות סולאריות
 • מרחבים מוגנים
 • ניטור מערכות
 • סקרי קרקע
 • פיקוח גיאולוגי
 • צנרת כיבוי אש
 • קונסטרוקציה וריתוכים
 • קרקע ואגרגטים
 • קרקע-שונות
 • תשתיות וביסוס

תכנון ספרינקלרים

תחזוקת מערכות מתזים – ת"י 1928

קונסולידציה חד ממדית

קביעת שיעור התמוטטות של קרקע

צנרת מתחת לבניין

עמידות מדגמי סלע לשחיקה במים

עובי וחוזק הדבקות – טיח

נקזים ודלוחים

מערכת נקזים

מים חמים קרים

יציבות עמודי תאורה

בדיקת יציבות עמודי תאורה

התקנת מתזים

התקנה והפעלת מערכת גילוי אש- גלאים

גזירה ישירה של קרקעות

בדיקת תכולת אוויר בבטון הטרי

בדיקת סומך הבטון

בדיקת נראות חומרי סימון כביש

נראות חומרי סימון כביש בטכנולוגיה ניידת

בדיקת מרחבים מוגנים – ממ"ד

בדיקת כלונסאות בשיטה הסונית

בדיקת חוזק לחיצה של הבטון הקשוי

בדיקת חוזק לחיצה של הבטון הטרי

בדיקת חדר משאבות למערכות ספרינקלרים

בדיקת הפרשת מים ושינוי נפח הדיס

בדיקת גליות

בדיקת גלגלונים לכיבוי אש

בדיקת אטימות מרחבים מוגנים

בדיקת אטימות מים של קירות חיצוניים ומישקים

בדיקת אטימות מים של גגות שטוחים ומרפסות

בדיקת אטימות מים של גגות משופעים

בדיקת אטימות למים של פתחים/חלונות

אפיון רשת מים

PLT – בדיקת דפורמציה של שכבת המצעים העליונה

HWD – מדידת אגני שקיעה בשיטת המשקולת הנופלת בעומסי עבודה גבוהים ומיוחדים

FWD– מדידת אגני שקיעה באמצעות משקולת נופלת