Skip links

בדיקות קרקע שדה

בדיקת קרקע לפני בניה

בדיקות קרקע שדה אלו הן בדיקות המבוצעות באתר ע"י טכנאי בדיקות מוסמך.

הבדיקות המבוצעות בשדה הן בדיקות צפיפות ורטיבות של שכבת הקרקע ב-2 שיטות מרכזיות:

  • מד גרעיני
  • חרוט חול

 

בדיקת צפיפות רטיבות באמצעות מד גרעיני

מכשיר המדידה -המד הגרעיני, מכיל שני סוגי חומרים רדיואקטיביים. החומרים פולטים שני סוגי קרינות:

  • קרינת גמא – הבודקת את צפיפות הקרקע
  • קרינת נויטרונים- הבודקת את תכולת המים בקרקע

המכשיר מצויד במוט עם החומר הגרעיני, שאותו מחדירים לתוך שכבת הקרקע ומתעדים את המדידות.

את הקריאות המתקבלות בשטח משווים לתוצאות צפיפות ורטיבות הקרקע שנתקבלו בבדיקות המעבדה הנקראות "100%".

 

בדיקת צפיפות רטיבות באמצעות חרוט חול

שיטת חרוט החול מהווה את הסטנדרט שאליו משווים את השיטה הגרעינית.

התקן הישראלי 1454 לשיטה הגרעינית, מחייב לפני השימוש במכשיר הגרעיני לבצע בדיקות בשיטת חרוט החול לצורך קבלת קו ייחוס למכשיר.

בשיטת חרוט חול, נחפר בור ניסיון בקרקע הנבדקת כך שכל החומר שמוציאים מהבור נישמר במיכל.

ממלאים את הבור בשפיכה חופשית בחול בעל צפיפות ידועה, וממשקל החול הממלא את הבור מקבלים את נפחו של הבור –

כך נקבעת תכולת הרטיבות של הקרקע ומשקל הקרקע המוצא מהבור נשקל.

בדיקות קרקע שדה

לפרטים נוספים על בדיקות קרקע שדה  – חייג עכשיו! או השאר פרטים

צור קשר שטוח

בדיקות במעבדת קרקע ואגרגטים