Skip links

בדיקות קרקע ואגרגטים

בדיקות קרקע ואגרגטים

מעבדות איזוטסט מציעה ללקוחותיה את כל בדיקות קרקע ואגרגטים הנדרשות לבניה ותשתיות לפי המפרט הכללי ומפרט נתיבי ישראל וכן מספר רב של בדיקות נוספות לפי תקנים שונים ומגוונים. בדיקות הקרקע והאספלט מבוצעות תחת הסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות.

איכות החומרים והאגרגטים לבניה ותשתיות נבחנת על ידי מגוון רחב של בדיקות מעבדה ושטח, בהתאם לתקנים ומפרטים המקובלים בארץ.

אגרגט הוא חומר חלקיקי בגדלים משתנים הנמדדים בין מיקרוני המטר לסנטימטרים.

האגרגט יכול להמצא ממקורות טבעיים- כפי שמופיע בטבע- צרורות נחל, מחצבות ויכול להמצא ממקורות מלאכותיים כגון תוצרי בנייה וכו'.

מטרתו העיקרית של האגרגט בבניה היא לתפוס נפח בחומר- בין אם על ידי פיזור שכבות שונות של מצעים, המורכבים מאגרגטים בגדלים שוניים על פי דרישות, בין אם בבטון- כחיזוק התערובת והגדלת הנפח ביציקה ובין אם באספלטים- כחומרי המסה העיקריים.

האגרגטים נבדלים זה מזה בגודל, בתכונות הפיזיקליות והמכניות ובמקורותיהם.

האגרגטים נבדלים זה מזה בייחוד בגודלם וממוינים לפי גודל הנפה ("מסננת") שהם עוברים דרכה.

אנליזת הניפוי מבוצעת על ידי סט נפות, כאשר כל החומר "מסונן" דרך הנפות ולפי גודל העינה (החור של רשת הסינון) , נקבע שמם.

האגרגטים נחלקים ל-2 קבוצות עיקריות:

אגרגט גס- גודל החלקיקים מעל 4.75 מ"מ (נפה #4)

אגרגט דק- גודל חלקיקים עד 4.75 מ"מ – עובר נפה #4

שמות נפוצים:

חול- 0-4 מ"מ

סומסום-4-10 מ"מ

עדש- גודל 10-17 מ"מ

פוליה- 17-25 מ"מ

בקלש- 30-180 מ"מ

בולדר- שברי אבן גדולים מאוד.

אגו"מ- אגרגט גרוס ומדורג – מיוצר במחצבות ב-2 מידות נפוצות:

אגו"מ 37.5 מ"מ ו- אגו"מ 50 מ"מ.

הבדיקות נחלקות ל2 תחומים עיקריים:

בדיקות שדה- לצפיפות ורטיבות הקרקע.

בדיקות מעבדה- הכוללות נטילת מדגם קרקע ע"י טכנאי המעבדה וביצוע בדיקות מכניות ופיזיקליות על המדגם במעבדת הקרקע לצורך בחינת מידת התאמת המדגם לתקן/ המפרט הנדרש.

ת"י 1865

מפרט נתיבי ישראל

מפרט 51- המפרט הכללי

תתי המחלקות במעבדת הקרקע והארגטים

בדיקות שטח >   

צפיפות ורטיבות במד גרעיני  |   צפיפות ורטיבות חרוט חול


בדיקות אגרגטים  > 

דירוג | שטיפה | שווה ערך חול (ש.ע.ח) | 100% ( צפיפות רטיבות) | גבולות אטרברג מיון לפי AASHTO | תפיחה חופשית | מנת תסבולת קליפורנית (CBR)| משקל יחסי | צפיפות אגרגט דק (בלתי פלסטי) | תכולת דקים | אינדקס פחיסות ומאורכות | שיעור התנגדות לשחיקה (לוס אנג'לס) | גריסות בריטית | קביעת אחוז המים בקרקע ובסלע


  בדיקות מצעים

לפי מפרט 51 | לפי מפרט נת"י | לפי מפרטים מיוחדים  | לפי מפרט רכבת ישראל


שונות  > 

רטיבות מתחת לריצוף

לפרטים נוספים על בדיקות הבטון

חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור

קשר מהיר
דילוג לתוכן