Skip links

מיגון אש

בדיקות מיגון אש מתקדמות

מעבדות איזוטסט מציעה ללקוחותיה את כל בדיקות מיגון האש הנדרשות לצורך קבלת היתר בניה / רשיון עסק על ידי כבאות והצלה והועדות המקומיות.  בדיקות מיגון האש מבוצעות תחת הכרה של נציבות הכבאות במעבדה.

לצורך שמירה על בטיחות אש והצלת חיי אדם ורכוש, נכתבו במהלך השנים החוקים והתקנות הרלוונטיים המעוגנים ברגולציה של שירותי הכבאות.

על פי התקנות, יש לקחת בחשבון בכל מבנה את נושא בטיחות האש ולהיוועץ ביועצי בטיחות מומחים.

בסיום תהליך היעוץ מוגשת ליזם תוכנית בטיחות אש המפרטת המלצות ודרישות שמטרתן למזער את הגורמים העלולים לגרום לתקרית אש.

התוכנית כוללת מרכיבים של יציאות, חשמל ותאורה, מרחקי מילוט, עשן, מיזוג אויר, מערכות גילוי וכיבוי, מטפים, עמדות כיבוי וכדומה. כל זאת תוך כדי שמירה קפדנית על בטיחות באש.

יועץ הבטיחות קובע מהם חלקי המבנה הנדרשים במיגון, כיצד ימוגנו, מהן המערכות הנדרשות למיגון.

הגשת תכנית זו לשירותי הכבאות מהווה תנאי הכרחי לקבלת רישוי עסק / אישור הג"א.

מיגון האש כולל מערכות מיגון פאסיביות ואקטיביות שמטרתן היחידה היא הצלת חיי אדם במקרה של תקרית אש.

בשוק קיים מגוון רחב של פתרונות מיגון אש.

מיגון אש פאסיבי- מיגון המחובר דרך קבע למבנה:

דלתות אש- דלתות שמטרתן עצירת התפשטות האש בין אגפי המבנה השונים.

חומרים מעכבי בעירה- שמטרתם לעכב את משך הבעירה של חומרי המבנה.

איטום מעברי אש- איטומים שונים של חלקי המבנה המונעים מהאש להתפשט בין אגפים.

מיגון אש אקטיבי- מיגון שמטרתו לבצע פעולה בעת תקרית אש, עד להגעת צוותי הכיבוי:

מערכות גילוי אש- מערכות גילוי אש משולבות אמצעי קולי / חזותי לאזהרה.

מערכת ספרינקלרים (מתזים)- מערכות כיבוי ולחימה באש באמצעות מים.

מערכות כיבוי אלטרנטיביות- מערכות כיבוי מבוססות גז וארוסול המיועדות למקומות שלא ניתן לכבות את התפשטות השריפה על ידי מים.

ת"י 921

ת"י 931

ת"י 1220

ת"י 2206

ת"י 1205

ת"י 1596

ת"י 1928

ת"י 1212

ת"י 1597

ת"י 5210

ת"י 1001

NFPA 13

NFPA 20

NFPA 291

NFPA 2001

הרגולטור האחראי על כתיבת החוקים והתקנות בנושא מיגון האש ואכיפתן הוא נציבות כבאות והצלה.

 

תתי המחלקות במחלקת מיגון אש

מיגון אקטיבי   >   

מערכת מתזים ( ספרינקלרים)– התקנה | מערכת מתזים ( ספרינקלרים)– תכנון |  גלגילונים  |  אפיון רשת מים  |  כיבוי אש בגז  | כיבוי אש בארוסול  |  משטר הפעלות (אינטגרציה)  |  בקרה ופינוי עשן  |  כיבוי בקצף  |  מערכת גלאים  |  בדיקת חדר משאבות  |  תחזוקת מערכת מתזים  |  צנרת כיבוי אש


מיגון פסיבי   > 

931-זיהוי חומרי בנייה לעמידות באש ואיטום מעברי אש  |  דלתות אש  |  921- זיהוי חומרי בניה ועמידות באש

לפרטים נוספים על בדיקות מיגון אש

חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור

קשר מהיר

בדיקות מיגון אש