Skip links

צנרת כיבוי אש

בדיקות צנרת כיבוי אש

בבדיקה צנרת כיבוי אש מבוצעת בחינה מלאה של כל מתווה הצנרת לכיבוי אש.

הבדיקה מתבצעת לפי ת"י 1205 .

הבדיקה כוללת:

 • בדיקת התאמת תוכנית המתווה של מע' האינסטלציה ליישום באתר
 • בדיקת התקנת צנרת כיבוי אש (תכן) באספקטים :
  • טיב העבודה
  • החומרים
  • התאמת החומרים למקום ההתקנה

ת"י 1205

הל"ת- הוראות למתקני תברואה

דגשים לבדיקה :

 • נוכחות חובה של אינסטלטור בשטח במעמד הבדיקה.
 • תוכנית ביצוע חתומה.
 • בדיקת תוואי צנרת אנכית/אופקית.
 • קיבוע צנרת ע"י חבקים עד 3 מ' לחבק (לצנרת אופקית).
 • בקיבוע צנרת אנכית חבק תפוס לקיר.
 • יש לבדוק שלא בוצעו כיפופים חדים או בכלל בצנרת ( צריכה להיות ישרה).
 • סוג צנרת ברזל בלבד.
 • מעבר צנרת באלמנט בטון יעשה ע"י שרוול מוגן לצנרת.
 • בדיקת אטימות צנרת כיבוי אש תתבצע ע"י שעון לחץ – ע"י האינסטלטור.
צנרת כיבוי אש

לפרטים נוספים על בדיקות צנרת כיבוי אש – חייג עכשיו! או השאר פרטים

צור קשר שטוח

בדיקות אינסטלציה