Skip links

מכון בקרה

מכון בקרה OK

ONE STOP SHOP

מכון בקרה

מהו מכון בקרה

תיקון 101 בחוק התכנון והבנייה שואף להסדיר את תחום הבקרה על הבנייה בישראל, בתקווה לייעל את הבקרה ואת הפיקוח על תהליכי בנייה והרשאה ולמנוע תאונות, תקלות ועיכובים. אחת הקביעות המהפכניות המרכזיות של התיקון לחוק הסדירה את הקמתם של מכוני בקרה פרטיים שיחליפו את מנגנוני הרישוי הקיימים כיום. המשמעות היא שקבלנים ודיירים יפעלו מול מכון הבקרה ולא מול הרשויות (ועדת תכנון ובניה, מכבי אש, חברת חשמל וכדומה) על מנת להפיק היתרי בנייה וטופסי אכלוס (טופס 4), אלא מול מכוני הבקרה, שיפעילו בקרים מורשים מטעמם. מהו מכון בקרה, מהם תפקידיו, מהו הרקע להקמתו וכיצד הוא יגשים את מטרות תיקון החוק?

מכון בקרה במקום גופים ממשלתיים

 תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מסדיר את תהליך הפרטתו של מערך הבקרה על איכות ובטיחות הבנייה בישראל. במציאות הקיימת כיום, יש מספר רב של גופים ממשלתיים ורשויות שונות האחראים על הנפקת היתרי בניה וטופסי 4 – אותם טופסי אכלוס כה חיוניים, אשר רבים מהאזרחים מתקשים להשיג בקלות, במהרה וביעילות. קבלנים, יזמים ואזרחים רבים מוצאים את עצמם מתרוצצים בין ועדות בניה מקומיות לבין רשויות וגופים ממשלתיים – הרשות הארצית לכבאות והצלה, חברת החשמל, רשויות מקומיות ולעתים אף משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה – כדי לקבל אישורים נחוצים לקידום תהליך הבנייה. את אותם גופים אמורים להחליף מכוני הבקרה שהקמתם, הסמכתם והרשאתם מושלמות בימים אלה ממש.

לפרטים נוספים על מכון הבקרה

חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור

קשר מהיר

תהליך העבודה במכון על הפרויקט שלך


5

אישור תחילת עבודה

4

חישוב אגרות והיתר בניה

3

בקרת תכן

2

בקרה מרחבית

1

קליטת בקשה להיתר

מהם תפקידי של מכון הבקרה?

 •  ביצוע בקרה בפועל – פקחים מורשים שיוסמכו וישתלבו במכוני הבקרה יבצעו פעילויות בקרה נדרשות על תהליכי בנייה ויחליפו את הרשויות הקיימות בביצוע בדיקות הנדסיות ובטיחותיות בתחומים השונים הנחוצים. בקרה הנדסית בתחומי התכן השונים תבוצע ככל הניתן על ידי נציגי מכון הבקרה.
 • קשר מול הרשויות – נציגי מכון הבקרה יעמדו בקשר עם כל מוסדות התכן והגופים המקצועיים המעורבים בתהליכים של בקרה, פיקוח ואישור תהליכי בנייה בישראל.
 • פיקוח על תכן המבנה והקמתו על כל שלביו – המומחים שיפעלו מטעם מכון הבקרה יקיימו בקרת תכן וכן בקרת ביצוע של מבנים ותשתיות, תוך וידוא עמידתם של המבנים והתשתיות בדרישות השונות והמגוונות של התכנון והבנייה, עמידה המהווה תנאי הכרחי לאישור הקמתם ואכלוסם של מבנים ותשתיות.
 • מתן אישור במקום הרשויות – מכוני הבקרה רשאים לאשר את עמידות הבניה בהוראות התכן במקום רבים מהגופים המוסמכים לתת אישור זה כעת.
 • הפקת היתרי בניה – מכון הבקרה יבצע פעולות בקרה מגוונות, ורק לאחר שיוודא עמידה בכל התנאים והדרישות יפיק עבור המבקשים (יזמים, קבלנים, דיירים) היתר בנייה.
 • פיקוח לאחר היתר בנייה – גם לאחר מתן היתר הבניה יבצע מכון הבקרה פעולות נדרשות לשם בקרה על ביצוע הבנייה בפועל.
 • הפקת טופס 4 – לאחר השלמת המבנה ובטרם האכלוס יבצע מכון הבקרה פעולות נדרשות לבדיקת תוכניות לבנייה, יישומן וביצוע המבנים כתנאי למתן היתר לחיבור לתשתיות והיתר אכלוס (טופס 4).

{פורסם ב"מרכז למכוני בקרה" להמשך קריאה..}

מנהל התכנון 

המרכז למכוני בקרה

מהי רפורמת התכנון, הרישוי והבנייה?

מדובר ברפורמה הסטטוטורית המהפכנית ביותר בתחום הבנייה במדינת ישראל, שמשמעותה שינוי חקיקה דרמטי של חוקי התכנון והבנייה שנחקקו בשנת 1965, על פיה הקמת מכוני בקרה יהיו חלק בלתי נפרד מתהליך הרישוי והבנייה.

פירוש הדבר הוא, שקבלנים ודיירים הפסיקו לפעול אל מול הרשויות השונות ביניהן: ועדת תכנון ובנייה, מכבי אש, חברת החשמל ועוד, והתחילו לפעול ישירות אל מול מכוני בקרה פרטיים (כמו מכון הבקרה 'מעבדות') בענייני היתרי בנייה ואכלוס.

מסקנות ועדת זיילר שפורסמו בשלהי 2003, כללו נימוקים מקיפים אודות מצב התכנון והבנייה שהוביל דאז לאסון ורסאי ואסון גשר המכביה. דו"ח הוועדה הציע תקנות מפורטות להסדרת מדיניות מערכתית בענף התכנון והבנייה, ביניהן: שדרוג הליך הרישוי, שינוי מבני ארגוני, טיוב מידע להיתרים והקמת מכוני בקרה על תכן הבנייה. בעקבות הדו"ח הוקמה ועדת ההיגוי הממשלתית ליישום והקמת צוות מוביל שיציע הוראות פרטניות למימוש דו"ח הוועדה.

בנובמבר 2006, ממשלת ישראל החליטה לקבל את מסקנות ועדת זיילר ושמה דגש על נושאים כגון:

 • הפרדה דיכוטומית של התכנון והבנייה לשני פרקים או שני חוקים נפרדים
 • ניסוח קוד בנייה חדש, שדרוג תקנים בתחום ועדכון תקנות רגולטוריות
 • הקמת מכוני בקרה מורשים על תכן הבנייה
 • בקרה איכותית של מכוני הבקרה החל משלבי ההיתר ועד לביצוע

בעקבות החלטת הממשלה, בשנת 2009 הוקם האגף הבכיר לבנייה במנהל התכנון של משרד הפנים, זאת על מנת לעגן ולנהל את התהליכים הדרושים ליישום המסקנות בדו"ח ועדת זיילר. במרוצת השנים, התבצעה עבודה מקיפה שנועדה להסדיר את המדיניות החדשה, צעד אחר צעד.

מכון הבקרה של חברת 'מעבדות' הוא מכון הבקרה המוביל בישראל, במרוצת השנים, 'מעבדות' צברה ניסיון עשיר ומוניטין גבוה בביצוע בקרות בנייה של אלפי יחידות דיור. אנו מקפידים על שירות מקצועי ואדיב, על פי סקר שערך מנהל התכנון נמצא כי שביעות רצון לקוחותינו גבוהה מאוד. ומתחייבים להשלמת בקרת תכן הבנייה בהתאם לתקנות החוק, ביעילות מירבית ובלוח זמנים קצר.

כמו כן, 'מעבדות' מעסיקה צוות מקצועי הכולל עשרות אדריכלים, מהנדסים, יועצים מומחים לתכנון וביצוע, אנשי כיבוי אש, פירוק העורף, כוח ביטחון ארצי ועוד.

צוות מכון הבקרה של 'מעבדות'

צוות המכון הוא צוות המורכב מאנשי מקצוע מומחים ומנוסים בתחום התכנון והבנייה. כל אחד מחברי צוות 'מעבדות' רואה את עצמו כחלק מההצלחה של כל פרויקט ופרויקט.

מכון הבקרה 'מעבדות' שם לנגד עיניו את ערך השירות ומתחייב להעניק שירות אישי ואדיב לכלל לקוחותיו.

תהליך העבודה

החל ממועד ההתקשרות עם 'מעבדות', ימונה בקר ראשי אשר ינהל את התיק, בקר התיק הוא הגורם המרכזי לכל מהלך הפעילות מול מגיש הבקשה ואחראי לענייני טפסים ומסמכים דרושים לצורכי מתן אישורי תחילת עבודות, היתרי בנייה ותעודות גמר ומשמש כאיש קשר מרכזי לאורך כל תהליכי הבקרה השונים.