Skip links

מכון התעדה – בניה ירוקה

התעדה לבניה ירוקה לפי ת"י 5281

העתיד נראה ירוק יותר!

חמש עשרה הערים הגדולות כבר אימצו ומחייבות עמידה בתקן 5281 תקן בניין ירוק.

הליך קבלת מעמד בניין ירוק לפי התקן דורש ליווי ובקרה של מכון בדיקה מוסמך לבדוק ולנקד בניינים בכדי לעמוד בתנאי הסף לקבלת התו הירוק של בניה ירוקה.

בנייה ירוקה

מעבדות איזוטסט הינה מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן 17025 ISO   ומאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה לביצוע בדיקות לתקן.

החטיבה לבניה ירוקה במעבדות מציעה שירות בדיקה מלווה לצורך קבלת התו הנכסף.

החטיבה לבניה ירוקה מעסיקה את בודקים ומומחים בתחום הבניה הירוקה בכלל ותקן 5281 בפרט.

התו הירוק על פי תקן ישראלי 5281?

מטרתה של סדרת התקנים הישראלים ת"י 5281 לבניה בת קיימה(בניה ירוקה) לצמצם את השפעת הבניינים על הסביבה.

ניתן להחיל את סדרת התקנים הללו הן על בניינים חדשים והן על בניינים קיימים(משופצים) העומדים בדרישות ובקריטריונים ספציפיים.

בניינים העומדים בדרישות ובקריטריונים אלה מתועדים כמביינים בני-קיימא(בניינים ירוקים).

התעדה לפי תקני הסדרה יכולה להועיל הן ליזמים והן לצרכני הקצה. נותנת יתרון שיווקי ליזמים כיוון במבטיחה את איכותם של הפרויקטים שלהם ומשמשת מדד לאיכות של הבניין עבור הצרכנים.

איזה פרויקטים מתאימים להליך התעדה לבניין ירוק?

הדרישה לעמידה בתקן והליך הניקוד

על בניין חדש לצבור לפחות 55 נקודות על מנת לקבל מעמד של "בניין ירוק".

דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים)

נכון לזמן זה דרישות ועדות התכנון בערים דורשות עמידה בכוב אחד – כלומר מעבר של 55 נקודות לפחות.

טבלת הדירוג עובדת כך:

דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים) ניקוד כולל
בניין חדש ירוק – כוכב אחד 55-64
בניין חדש ירוק – שני כוכבים 65-74
בניין חדש ירוק – שלושה כוכבים 75-82
בניין חדש ירוק – ארבעה כוכבים 83-89
בניין חדש ירוק – חמישה כוכבים 90 או יותר
דירוג בניינים בני-קיימא(בניינים ירוקים) – שיפוץ ניקוד כולל
בניין משופץ ירוק – כוכב אחד 40-49
בניין משופץ ירוק – שני כוכבים 50-59
בניין משופץ ירוק – שלושה כוכבים 60-67
בניין משופץ ירוק – ארבעה כוכבים 68-74
בניין משופץ ירוק – חמישה כוכבים 75 או יותר

הערכה בשני שלבים

שלב א' – הערכה של תכנון הבניין וסביבתו בגבולות הפיזיים של היתר הבניה, לרבות תשתיות משותפות הרלוונטיות להיתר הבניה, תוך שימוש בתכניות עבודה, מפרטים טכניים והיתרי בניה.

שלב זה נערך בדרך כלל לפני התחלת הבניה בפועל באתר. התוצאה מהווה דירוג זמני של הבניין.

שלב ב' – הערכה של הבניין הגמור, שמטרתה לאשר את הדירוג שהתקבל בשלב א', כלומר לאשר שעבודות הבניה והפיתוח בוצעו על פי התכנון. התוצאה מהווה את הדירוג הסופי של הבניין.

⍟ תהליך נהיר ברור ומקצועי

⍟ מעבדה מוסמכת ומאושרת המאמצת את הנהלים המחמירים ביותר הנדרשים

⍟ שירות 'בודק מלווה' אישי

⍟ מנגנון ריג'קטים לשלב א' גמיש ונהיר

⍟ עם 38 שנות נסיון בביצוע בדיקות ובקרות

⍟ מערכת ממוחשבת מתקדמת להזנת חומרים וקבלת הערות וציונים

⍟ אפשרות לשילוב עם בדיקות בקרת איכות שוטפת לצורך היתרים וטופס 4!

⍟ מכבדים ומעריכים לקוחות.

 1. יש לפנות אלינו לחטיבה לבניה ירוקה בחברת מעבדות.
 2. מילוי טופס ייעודי המתאר את הפרוייקט האמור, לצורך הצעת מחיר מותאמת לפרוייקט.
 3. אישור הצעת המחיר וקבלת דפי הנחיות לתהליך.
 4. קבלת שם משתמש וסיסמא למערכת המקוונת להזנת מסמכים וקבלת מידע בתהליך.
 5. הזנת חומרים לשלב מקדמי (אופציונלי) / שלב א.
 6. קבלת ריג'קטים והערכות ראשוניות.
 7. תיקון הריג'קטים וביצוע פעולות מתקנות.
 8. הזנת המסמכים המתוקנים.
 9. אישור מקדמי/ אישור שלב א.
 10. תחילת בניה – הגעה לביקורת פיסית באתר (סיור שלד): בחינת אלמנטי מעטפת (בדגש על עובי בידוד וחומרים) , ניהול האתר ולעתים סעיפים נוספים.
 11. סיום בניה – הגעה לביקורת והערכה סופית של הבניין (סיור גמר) והתאמת העבודות לתכנון.
 12. השלמות חומרים ומסמכים במידת הצורך.
 13. קבלת ריג'קטים והערכות ראשוניות.
 14. תיקון הריג'קטים וביצוע פעולות מתקנות.
 15. הזנת המסמכים המתוקנים.
 16. אישור שלב ב.

לפרטים נוספים על שירות התעדה לבניין ירוק

חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור

קשר מהיר

התו הירוק על פי תקן ישראלי 5281?

מטרתה של סדרת התקנים הישראלים ת"י 5281 לבניה בת קיימה(בניה ירוקה) לצמצם את השפעת הבניינים על הסביבה.

ניתן להחיל את סדרת התקנים הללו הן על בניינים חדשים והן על בניינים קיימים(משופצים) העומדים בדרישות ובקריטריונים ספציפיים.

בניינים העומדים בדרישות ובקריטריונים אלה מתועדים כמביינים בני-קיימא(בניינים ירוקים).

התעדה לפי תקני הסדרה יכולה להועיל הן ליזמים והן לצרכני הקצה. נותנת יתרון שיווקי ליזמים כיוון במבטיחה את איכותם של הפרויקטים שלהם ומשמשת מדד לאיכות של הבניין עבור הצרכנים.

התקן המשודרג נותן הגדרה ברורה למושג "מבנה ירוק" ומסביר מהם תשע הקריטריונים על פיהם ימדדו בניין חדש או משופץ:

 • אנרגיה – זהו החלק העיקרי והגדול ביותר של התקן, המהווה יותר משליש מהציון הכללי. סעיף זה בוחן את התפקוד האקלימי של מבנה ובודק האם הוא מתוכנן באופן המאפשר לו להיות חסכוני באנרגיה. בין היתר הוא בודק את מידת בידוד המבנה, יצירת תנאי טמפרטורה המתאימים לנוחות המשתמש, תאורה טבעית מספקת, אמצעי חימום מים, אנרגיות מתחדשות ועוד.
 • קרקע – כיצד נעשה שימוש יעיל בקרקע, בנייה בהתאם לתוואי הקרקע הטבעית, שיקום נופי, אי פגיעה בבתי גידול, שימוש בצמחייה חסכונית במים ועוד.
 • מים, שפכים וניקוז – חלק זה מתייחס לחסכון וניהול מים בפרויקט – שימוש במי מזגנים, השקיה ואי פגיעה במערכות ניקוז קיימות. כך למשל, חסכון במים שפירים בבניין יניב עד 5.4 נקודות, ובגינה – עד 2.7 נקודות.
 • חומרים – שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים, מקומיים ובעלי תו ירוק.
 • בריאות ורווחה – אוורור, איכות האוויר במבנה, רעש וקרינה, שליטת המשתמש בתאורה ובטמפרטורה.
 • פסולת – עד כמה תתבצע הפרדת פסולת בבניין.
 • תחבורה – למשל נגישות לתחבורה חלופית והצבת מתקנים לאופניים.
 • ניהול אתר בנייה – ניהול סביבתי של אתר בנייה, שימוש חוזר בפסולת בנייה ועוד.
 • חדשנות – הצגת טכנולוגיות חדשניות ויצירתיות שמהוות ערך מוסף למבנה בהיבט הירוק.

עם עמידת הפרויקט בדירושת לשלב המקדמי כפי שמצוין בתקן. ינפיק המכון ללקוח אישור מקדמי אשר לעיתים מהווה תנאי לקבלת היתר בניה .