Skip links

מעבדת אספלט וכבישים

כל בדיקות המעבדה במקום אחד

בדיקות אספלט וכבישים

מעבדות איזוטסט מציעה ללקוחותיה את כל בדיקות האספלט והביטומן לפרוייקטים גדולים ותשתיות וכן מספר רב של בדיקות נוספות בתחום המיסעות. בדיקות האספלט והביטומן מבוצעות תחת הסמכה מטעם הרשות להסמכת מעבדות.

אספלט הוא תוצר של נפט גולמי המופרד מהמנפט על ידי תהליך של זיקוק.

האספלט מורכב משלל מרכיבים בהם ביטומן ואגרגטים שונים המשפיעים על תכונותיו, הכוללות חסינות בפני מים ונוחות עיבוד. 

השימוש העיקרי של אספלט הוא ציפוי כבישים בצורות שונות לדוגמא ריסוס אספלט נוזלי על דרכי עפר לצורך עמידות, וציפוי שכבות אספלט על משטחי של בטון או מצע.

תערובת האספלט מיוצרת במפעל ומובלת לאתר לצורך חימום, פיזור והידוק עד להרכבת המיסעה המוגמרת.

המיסעה מורכבת משכבות משתנות בעוביין ובתכונותיהן ומורכבות בדר"כ משכבות תשתית, מקשרת, נושאת עליונה, נושאת תחתונה וציפוי .

להמשך קריאה

בשוק קיים מגוון של אספלטים לשימושים שונים ובעלי תכונות שונות ומגוונות.

המשתנים העיקריים הם אחוז הביטומן במערכת , סוגי האגרגטים ותוספים שונים המקנים לתערובת תכונות פיזיקליות משופרות.

לדוגמא:

אספלט מסוג S – גודל גרגיר מקסימלי של 25 מ"מ וביטומן משופר מסוג 76-10PG. סוג זה משמש כיום לסלילות של כבישים מהירים וסלילות המתבצעות עבור נתיבי ישראל בעיקר.

אספלט מסוג SMA מורכב מגודל גרגיר מקסימלי של 19 מ"מ וביטומן משופר מסוג 76-10PG. באספלט מסוג SMA  מוסיפים במהלך הכנת התערובת פולימרים אשר מלכדים את החומרים וגורמים לאספלט להידבק היטב לכביש המקורצף.

מפרט נתיבי ישראל

המפרט הכללי- מפרט 51

תקן ישראלי 362

ASTM D1559

ASTM D1559

ASTM D1461

ASTM D2172

ASTM D979

ASTM D2041

BS 598

ועוד…

בישראל קיימים עשרות מפעלי אספלט.

המפעלים הגדולים הפרוסים בכל מדינת ישראל:

מדן

הנסון

רדימיקס

שפיר

אספלט – הגדרה ויקי

חומר עיוני נוסף בתחום האספלט:

אתר נתיבי ישראל

תתי המחלקות במעבדת אספלט

אספלט טרי  >   

מערכת מרשל ריפ  | מערכת מרשל ואקום | צפיפות ממשית  | אחוז חלל | מיצוי קר | מיצוי חם


אספלט מהודק   > 

קידוח ליבות אספלט | בדיקת עובי | משקל סגולי וצפיפות


איכות פני המיסעה   > 

FWD | גליות | מישוריות


לפרטים נוספים על בדיקות האספלט

חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור

קשר מהיר

בדיקות במעבדת אספלט וכבישים