Skip links

איכות פני המיסעה

בדיקות איכות פני המיסעה

מה זה מיסעה בכלל?

מיסעה היא החלק בכביש המיועד לנסיעת כלי רכב.

המיסעות נחלקות ל3 סוגים לפי השכבה הנושאת שלהם (העליונה) , עליה נעים כלי הרכב:

  • מסעה גמישה- מסעה שהנושאת שלה עשויה אספלט
  • מסעה קשיחה – מסעה שהנושאת שלה עשויה בטון
  • מסעה מרוצפת – מיסעה שהנושאת שלה עשויה אריחים

איכות פני המיסעה יכולה להבדק במספר דרכים, ביניהן:

  • בדיקת דפורמציה של שכבת המצעים העליונה – PLT
  • בדיקת אגני שקיעה בשיטת המשקולת הנופלת – FWD או HWD
  • בדיקת גליות פני המסעה
איכות פני המיסעה

לפרטים נוספים על בדיקות איכות פני המיסעה – חייג עכשיו! או השאר פרטים

צור קשר שטוח