Skip links

בדיקות אספלט טרי

בדיקות אספלט טרי מבוצעות ע"י טכנאי בדיקות מוסמך.

האספלט ניטל ממפעל האספלט בעת ייצורו או מהשטח בעת השמת השכבה.

בדיקות אלו נותנות למזמין מידע לגבי האספלט מיושם בפועל בשטח והאם הינו מתאים לתכנון של אותה השכבה.

הבדיקות המקובלות לתערובת אספלט טרי, כוללות בין היתר:

  • דירוג והתאמה לקו תכינה
  • בדיקת מרשל:
  • צפיפות
  • נזילות
  • יציבות
  • אחוז חלל
  • יחס מלאן – ביטומן
  • ועוד…
אספלט טרי

לפרטים נוספים על בדיקות בטון טרי – חייג עכשיו! או השאר פרטים

צור קשר שטוח

בדיקות במעבדת בטון