Skip links

אספלט מהודק

בדיקות אספלט מהודק

בדיקות האספלט המהודק נדגמות באתר ע"י טכנאי בדיקות מוסמך.

האספלט המהודק ניטל ע"י קידוח ליבות ("גלילים") בשכבות האספלט השונות ומובא למעבדת בדיקות האספלט לצורך ביצוע מדידות ובדיקות מכניות ופיזיקליות נוספות.

המעבדה מבצעת את הבדיקות ע"פ התקנים השונים והבדיקות עוזרות לקבלן לבחון את טיב העבודות ועמידתו במפרטים השונים.

ASTM D979

ASTM D3549

 

בטון קשוי

לפרטים נוספים על בדיקות בטון טרי – חייג עכשיו! או השאר פרטים

צור קשר שטוח

בדיקות במעבדת בטון