Skip links

בדיקת אטימות מים של גגות משופעים ת"י 1476 חלק 3

שם הבדיקה: בדיקת אטימות מים של גגות משופעים ת"י 1476 חלק 3

מהות הבדיקה: ביצוע בדיקת אטימות של הגג המשופע ע"י המטרת מים

קהל היעד: מבנים בעלי גגות משופעים

תהליך הבדיקה: ביצוע המטרת מים בספיקה של 25 ליטר לשעה למ"ר של היטל הגג על המישור האופקי במשך 4 שעות.

ב

דרישות מהלקוח 

1. הבדיקה מבוצעת לאחר גמר כל ההתקנות ועבודות האיטום בגג משופע.
2. המזמין צריך להבטיח, לפני הזמנת הבדיקה:

 • הרחקת גופים זרים מהגג.
 • שכל המתקנים האמורים להיות מותקנים על הגג (כגון: אנטנות, דודי שמש, מערכות מיזוג אוויר וכו') מותקנים במקומם ולא מתוכננות עוד עבודות על הגג.
 • יוודא שרכיבי הסיכוך שלמים.
 • יוודא שההתקנה של החלונות כולל החלונות בגג (אם ישנם) הסתיימה.
 • מקור אספקת מים בלחץ ובספיקה הדרושים לבדיקה.

שלבי הבדיקה:

 1. בדיקה חזותית לפני ההצפה- בחינת שלמות אביזרי הסיכוך
 2. בדיקת ההמטרה: המטרת מים ע"פ התקן במשך 4 שעות.
 3. בדיקה חזותית של זרימת המים בכל הגשמות המנקזות את השטחים המומטרים על הגג.
 4. בחינת סימנים לחדירת מים בגג וברכיבי מערכת הניקוז במועדים שונים: חצי שעה לאחר תחילת ההמטרה, 2 שעות לאחר תחילת ההמטרה ובסיום 4 שעות.

אמצעים לביצוע הבדיקה:

 • ממטרות או מתזים בספיקה הנדרשת בתקן ובפיזור אחיד.
 • צינורות מים גמישים המתאימים להובלת מים ממקור מים עד לממטרות
 • אביזרי חיבור לצנרת מים כפי שנדרש בשטח.
 • מד ספיקה
 • מפתח צינורות
 • מד אורך
 • מתקן המאפשר את התקנת הממטרות או המתזים מעל קווי הרכס של הגג המשופע.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח