Skip links

בדיקת אטימות מים של גגות שטוחים ומרפסות- ת"י 1476

בדיקת אטימות מים של גגות שטוחים ומרפסות


שם הבדיקה:  אטימות מים של גגות שטוחים ומרפסות לפי ת"י 1476 חלק 1 | הצפת גגות ומרפסות

מהות הבדיקה: בדיקת אטימות הגג והמרפסת ע"י בדיקה חזותית וביצוע הצפה.

קהל היעד: בתים פרטיים ובניינים חדשים

תהליך הבדיקה: בדיקה חזותית ולאחריה מתבצעת הצפה של הגג/ המרפסת, תוך איטום המרזבים וכל יציאות המים. האלמנט המוצף נהדק כל 24 שעות- ע"י טכנאי הבדיקה באתר. 

מועדי הבדיקה:

אטימות גגות– לאחר סיום עבודות האיטום וכל ההתקנות המבוצעות על הגג כגון: מערכת סולארית, אנטנות, מערכת המרזבים לכל אורכם וכו'.

אטימות מרפסות- לאחר סיום עבודות האיטום והתקנת המרזבים לכל אורכם, אך לפני מילוי חול וריצוף.

דרישות מהלקוח

בדיקת גגות לא יכולה להתבצע ביום גשום ויש לדחותה באם קיים חשש לגשם.

ביום הבדיקה:

  • יש לוודא שאיטום הגג ללא מפגעים העלולים להכשיל את הבדיקה.
  • יש להרחיק גופים זרים מהגג.
  • לוודא שכל המתקנים האמורים להיות מותקנים על הגג (כגון: אנטנות, דודי שמש, מערכות מיזוג אוויר וכו') מותקנים במקומם ולא מתוכננות עוד עבודות על הגג, העלולות לפגוע בשכבת האיטום.
  • לוודא שהעגלות האיטום (רולקות) בוצעו בגובה המתוכנן.
  • לוודא שמספר המרזבים וקוטרם הם בהתאם לתכנון .
  • כאשר שיפוע הגג לא מאפשר שמירה על מפלס מים בגובה 50 – 150 מ"מ, יש לחלק את הגג באמצעות סוללות, לשטחי הצפה נפרדים.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות