Skip links

בדיקת אטימות מים של גגות שטוחים ומרפסות- ת"י 1476

בדיקת אטימות מים של גגות שטוחים ומרפסות


שם הבדיקה:  אטימות מים של גגות שטוחים ומרפסות לפי ת"י 1476 חלק 1 | הצפת גגות ומרפסות

מהות הבדיקה: בדיקת אטימות הגג והמרפסת ע"י בדיקה חזותית וביצוע הצפה.

קהל היעד: בתים פרטיים ובניינים חדשים

תהליך הבדיקה: בדיקה חזותית ולאחריה מתבצעת הצפה של הגג/ המרפסת, תוך איטום המרזבים וכל יציאות המים. האלמנט המוצף נהדק כל 24 שעות- ע"י טכנאי הבדיקה באתר. 

מועדי הבדיקה:

אטימות גגות– לאחר סיום עבודות האיטום וכל ההתקנות המבוצעות על הגג כגון: מערכת סולארית, אנטנות, מערכת המרזבים לכל אורכם וכו'.

אטימות מרפסות- לאחר סיום עבודות האיטום והתקנת המרזבים לכל אורכם, אך לפני מילוי חול וריצוף.

דרישות מהלקוח

בדיקת גגות לא יכולה להתבצע ביום גשום ויש לדחותה באם קיים חשש לגשם.

ביום הבדיקה:

 • יש לוודא שאיטום הגג ללא מפגעים העלולים להכשיל את הבדיקה.
  להרחיק גופים זרים מהגג.
  לוודא שכל המתקנים האמורים להיות מותקנים על הגג (כגון: אנטנות, דודי שמש, מערכות מיזוג אוויר וכו') מותקנים במקומם ולא מתוכננות עוד עבודות על הגג, העלולות לפגוע בשכבת האיטום.
  לוודא שהעגלות האיטום (רולקות) בוצעו בגובה המתוכנן.
  לוודא שמספר המרזבים וקוטרם הם בהתאם לתכנון .
  כאשר שיפוע הגג לא מאפשר שמירה על מפלס מים בגובה 50 – 150 מ"מ, יש לחלק את הגג באמצעות סוללות, לשטחי הצפה נפרדים.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות