Skip links

בדיקת הפרשת מים ושינוי נפח הדיס

שם הבדיקה: הפרשת מים ושינוי נפח הדיס- לפי ת"י 466 חלק 3

מהות הבדיקה: התאמת תכונות הדייס לדרישות התקן.

קהל היעד: כל המבנים.

תהליך הבדיקה: דימוי מלא של תהליך הדיוס לעורק, בחינת התנהגות הדיס במשך 24 השעות הראשונות. למיכל גלילי ושקוף בגובה 160 ס"מ , מכניסים את פלדת הדריכה באורך של 140 ס"מ ויוצקים את הדיס שאושר בבדיקת הנזילות. את הגליל משאירים בשטח לבדיקת שינוי הנפח והפרשת המים.

הדיס בגליל נבחן במשך 3 השעות הראשונות וכן לאחר 24 שעות.

במידה והפרשת המים גבוהה מהמותר התקן והדיס שינה את נפחו (התכווץ או תפח) מעל המותר בתקן- הדיס לא תואם לדרישות הת"י. 

דרישות מהלקוח

  • הבדיקה מתבצעת במועד הדיוס. 
  • יש להכין תערובת דיס שעורבבה לפחות 24 שעות קודם לבדיקה.
  • התערובת תאושר בבדיקת נזילות ורק לאחר אישור הנזילות והתאמתה לדרישות הת"י , ינטל מדגם לבדיקת הפרשת המים ושינוי הנפח.
  • יש לספק פלדת דריכה בשטח חתך של 30% משטח חתך הגליל . (יש לוודא מה השטח הנדרש מול נציג המעבדה טרם הבדיקה ולספק את הפלדה באתר)

ביום הבדיקה:

  • יש לספק למעבדה עותק מתוכנית השרברבות מאושרת וחתומה.
  • יש לוודא נוכחות השרברב שביצע את עבודות הצנרת באתר במעמד הבדיקה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות