Skip links

בדיקת חוזק לחיצה של הבטון הטרי

שם הבדיקה: בדיקת חוזק לחיצה של הבטון הטרי לפי ת"י 26 חלקים 1 ו-4.

מהות הבדיקה: בדיקת חוזק הלחיצה של בטון הניטל במועד היציקה ואפיון חוזק הבטון שנוצק לאלמנט.

תהליך הבדיקה: נטילת הבטון מתבצעת לפי ת"י 26 חלק 1. מהבטון הטרי, נדגמות לפחות 6 קוביות בטון, תלוי בנפח האלמנט שנוצק. הקוביות נאספות מהאתר לאחר שהטון מתייבש ונכנסות לתוך מים,לתהליך שנקרא אשפרה שמטרתו היא לרסן את התגובה האקסותרמית שנוצרת בבטון ולמנוע מהבטון להגיע לתגובות כימיות שגורמות לעליית טמפרטורה דרסטית ועלולות לגרום לבטון "להישרף".

הקוביות מוצאות ממי האשפרה בגיל 7 ימים, חלקן נלחצות באמצעות מכבש וחלקן נותרות לבדיקה ע"פ תקן בגיל 28 ימים. לפי ת"י 118 המועד היחיד לקביעת חוזק הבטון הוא גיל 28 ימים, אולם לשם מתן אינדיקציה על התפתחות חוזק הבטון באלמנט, מתבצעת גם לחיצה בגיל 7 ימים. 

בטון מסוג ב-30 מצופה כי ממוצע חוזק הקוביות שנלחצו במועד 28 ימים יהיה לא פחות מ33 מגה פסקל (MPa) , ובתנאי שאף קוביה לא נמדדה בחוזק הנמוך מ27 מגפ"ס.

במקרה ולא ניתן היה לדגום את הבטון הטרי, ניתן לבצע בדיקת חוזק לחיצה גם לבטון הקשוי הניטל מהאלמנט במבנה, בדר"כ בצורת גלילים לפי ת"י 26 חלק 6.

דרישות מהלקוח

הבדיקה מתבצעת לאחר גמר עבודות ההתקנה ולפני ריצוף- כאשר הצנרת חשופה.

ביום הבדיקה:

  • יש לספק למעבדה עותק מתוכנית השרברבות מאושרת וחתומה.
  • יש לוודא נוכחות השרברב שביצע את עבודות הצנרת באתר במעמד הבדיקה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות