Skip links

בדיקת חוזק לחיצה של הבטון הקשוי

שם הבדיקה: בדיקת חוזק לחיצה של הבטון הקשוי לפי ת"י 26 חלקים 6 ו-4.

מהות הבדיקה: בדיקת חוזק הלחיצה של בטון הניטל לפחות 14 ימים לאחר מועד היציקה ואפיון חוזק הבטון כפי שהוא באלמנט.

תהליך הבדיקה: נטילת הבטון מתבצעת לפי ת"י 26 חלק 6. מהבטון הקשוי, נדגמות לפחות 3 דוגמאות בצורת גלילים, תלוי בנפח האלמנט שנוצק ובשלביות הבדיקה (ראשונה / חוזרת). הגלילים נבדקים חזותית, מנוסרים מיובשים ומצופים ע"י תערובת גופרית מיוחדת לפני כניסתם למכבש, לצורך בדיקת חוזק הלחיצה שלהם.

דרישות מהלקוח

  • הבדיקה הינה בדיקה הורסת- הכוללת קידוח גלילים באלמנט, על כן טרם ההזמנה יש להחתים את מתכנן השלד על הכוונה לבצע בדיקה הורסת באלמנט ולקבל את אישורו בכתב- חתימה + חותמת מ.ר.
  • הבדיקה מתבצעת על גלילים שניטלו מהאתר בין 14 ל- 89 ימים ממועד היציקה . רק במקרים אלו יתאפשר לקבוע התאמה לת"י 118 לגבי חוזק הבטון הקשוי, לכן יש להקפיד ולבצע את ההזמנה במועדים אלו.

ביום הבדיקה:

  • יש לספק למעבדה מידע רלוונטי ככל הניתן על היציקה.
  • יש לוודא קיום של אישור מהנדס השלד ואם ניתן אף סימון על גבי האלמנט המיועד בקידוח.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות