Skip links

בדיקת נראות חומרי סימון כביש

בדיקת נראות חומרי סימון כביש

נראות חומרי סימון כביש בטכנולוגיה ניידת


שם הבדיקה: נראות חומרי סימון כביש בטכנולוגיה ניידת

מהות הבדיקה: בדיקת החזר אור מחומרי סימון כביש, לאחר היישום, בטכנולוגיה ניידת. הבדיקה מאפשרת לרשות לבדוק עשרות ק"מ כביש במשמרת אחת, ללא כל הפרעה לתנועה וללא צורך בסגירת נתיבים. בכך יכולה הרשות לקבל מידע מדויק ואמין, באופן כמעט מידי, על איכות יישום הסימון שבוצע בשטחה, וכן לתעדף באופן אנליטי ומדויק עבודות אחזקה עתידיות, ובכך לחסוך משאבים ציבוריים רבים.

קהל היעד: : רשויות דרך, עיריות, רשויות מקומיות ואזוריות, וכל גוף אשר בשטח אחריותו כבישים, חניות וכדומה.

תהליך הבדיקה: הבדיקה מבוצעת תוך כדי נסיעה במהירות הנסיעה השגרתית בכביש, באמצעות מכשיר בדיקה מתקדם מסוגו בעולם, המסוגל לבדוק את כל סימוני הכביש בנתיב. הסימון מימין, משמאל, במרכז (חיצים וכד') וכן את הסמנים מחזירי האור על גבי הכביש ועל גבי מעקה הבטיחות.

סימוני כביש הינם אחד האמצעים במערכת הסדרי התנועה של רשת הדרכים וחלק בלתי נפרד מלוח התמרורים. הם נועדו להעברת מסרים שונים למשתמשים בדרך. משמעות הסימונים נוגעת לכלל המשתמשים בדרך, לרבות נהגים והולכי רגל וחשיבותם גדולה בהבטחת זרימת תנועה בטוחה בדרך.

הסימונים אמורים להשפיע באופן בולט על קבלת ההחלטות של המשתמשים בדרך, תוך כדי תנועתם, ולכן למידת הנראות והבולטות של הסימונים יש השפעה גדולה על הבטיחות של התנועה. החשיבות התפקודית והבטיחותית של סימונים על פני הדרך באה לידי ביטוי בעיקר בתנאים של מזג אוויר קשה ובתנאי חושך.

תמרורי סימון נקבעים בצורתם, גונם, מידותיהם, ואופן יישומם בחלק 8 לוח התמרורים שמתעדכן מפעם לפעם בפרסומים.

קיימים סוגים שונים של חומרי סימון כביש, מהם טווח קצר, ארוך, המיושמים מחומרים חד רכיביים, דו רכיביים, טרמופלסטיים, המיועדים לשימושים שונים. ניתן להבדיל בין סימון חניה ואבני שפה ולבין יתר הסימונים:  סימון תחנות, חניה ואבני שפה –סימונים שהתגובה לנוכחותם אינה נעשית בדרך כלל תוך כדי תנועה מהירה וכן שהאבחנה בהם אינה דורשת תגובה מיידית של הנהג תוך תנועה.

סימון קצוות הכביש, נתיבים, קוו עצירה, מעברי חציה, חצים וכו' – בסוג זה של סימונים נכללים אותם סימונים הכוללים מסרים בעלי חשיבות מיידית למשתמש בדרך. מדובר בסימונים על פני הדרך אותם צריך הנהג לזהות במהירות, בדרך כלל תוך כדי תנועה, ולקבל החלטות מתאימות בקשר להמשך תנועתו בדרך.

סוג זה של סימונים הינו בעל החשיבות הגדולה ביותר, הן בהיבט של הבטחת זרימה נאותה של התנועה והן בהיבט הבטיחותי. סימונים אלו מחולקים לשני סוגים עיקריים:

סימונים אורכיים (קווי הפרדה בין שני כיווני תנועה, קו הפרדה בין נתיבים, קו גבול וכו.( – סוג זה של סימונים מיושם ככלל לאורך כל הכבישים בשינויים המתאימים, על פי סוג הכביש.

סימונים רוחביים(פסי עצירה, , חיצי הכוונה, מעברי חצייה ועוד) – סוג זה של סימונים על פני הדרך מיושם בדרך כלל באזורי צמתים ומחלפים. באזורים עירוניים מהווים הסימונים הרוחביים חלק גדול מאד מכלל הסימונים, כתוצאה מהצפיפות הגדולה יחסית של צמתים. היקפי השחיקה של הסימונים הרוחביים גדול במיוחד, כתוצאה מתנועה אינטנסיבית של כלי הרכב על פני הסימון, לרבות פעולות האטה והאצה המתבצעות בעיקר בצמתים.

רמות לא מספיקות של נראות הסימונים בעלי המשמעות הבטיחותית המיידית, עלולה לגרום למשתמשים בדרך לקבל החלטות שגויות תוך תנועה בדרך, החלטות המגבירות את הסיכון להתרחשות תאונות.

בכדי להבטיח סימון יעיל לאורך זמן, מומלץ לבצע בדיקה על כל השטח המסומן, מס' ימים לאחר יישום הסימון, וזאת בכדי להבטיח ולבקר את פעולת הקבלן המבצע. לאחר מכן מומלץ לבדוק מדי מס' חודשים (3-6), וזאת בכדי לאמוד את קצב ההידרדרות, ולקבל החלטה נכונה לגבי מועד החידוש המועדף.

תקן ישראלי 1871, המבוסס על  EN1871

תקן ישראלי לסימון זמני: ת"י 935/1, 935/6

תקן ישראלי לסימון אבני שפה: ת"י 935/7

דרישות מהלקוח

בכדי להבטיח סימון יעיל לאורך זמן, מומלץ לבצע בדיקה על כל השטח המסומן, מס' ימים לאחר יישום הסימון, וזאת בכדי להבטיח ולבקר את פעולת הקבלן המבצע. לאחר מכן מומלץ לבדוק מדי מס' חודשים (3-6), וזאת בכדי לאמוד את קצב ההידרדרות, ולקבל החלטה נכונה לגבי מועד החידוש המועדף.

ביום הבדיקה:

בדיקת נראות חומרי הסימון מבטיחה שהסימון יעיל, ומתפקד בשעות היום והלילה, ובמזג אויר משתנה, ובכך מבטיחה תנועה זורמת ובטוחה בכביש.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות

דילוג לתוכן