Skip links

בדיקת סומך הבטון

שם הבדיקה: בדיקת סומך הבטון הטרי בשיטת החמיטה לפי ת"י 26  חלק 2 ובאנגלית Slump test.

מהות הבדיקה: קביעת כושר העבידות של בטון טרי, בדרגות שונות מS1 עד S8. זוהי תכונה פיזיקלית של החומר המעידה על כושר הזרימה שלו באתר וכמה קל לעבד את הבטון הטרי בעת יציקתו.

תהליך הבדיקה: לאחר נטילה של בטון טרי, מבוצעת בדיקת הסומך ודירוג רמת העבידות שלו.  הבדיקה מבוצעת באמצעות שפיכת הבטון לקונוס אברהמס בשלושה שלבים וציפופם בתהליך, הרמה מהירה של הקונוס ומדידת השקיעה של הבטון, במשך זמן מוגדר. לפי השקיעה וצורת הגזירה, ניתן לקבוע את מידת הסומך של הבטון והתאמתו לדרישות והצהרת ספק הבטון .

דרישות מהלקוח

הבדיקה מתבצעת במהלך בדיקת חוזק הבטון הטרי ויש לבצע הזמנה 24 שעות לפחות לפני היציקה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות

דילוג לתוכן