Skip links

בדיקת תכולת אוויר בבטון הטרי

שם הבדיקה: בדיקת תכולת אוויר בבטון הטרי לפי ת"י 26 חלק 2 ובאנגלית air content.

מהות הבדיקה: בדיקת תכולת אוויר בשיטת מד הלחץ לצורך הערכת כמות האוויר בתערובת הבטון. תכולת האוויר משפיעה בעיקר על חוזק הבטון וכושר העבידות שלו.

תהליך הבדיקה: הבדיקה מתבצעת בסמוך לנטילת הבטון הטרי. הבטון עובר תהליך של ניפוי מהאגרגטים בתערובת ומוזן למיכל עם מערכת ווסתי אוויר, שעון ומד לחץ.

דרישות מהלקוח

הבדיקה מתבצעת במהלך בדיקת הבטון הטרי  והינה בדיקה לא סטנדרטית- שמאופיינת בבדיקת תערובות נסיון. יש לבצע הזמנה כמה ימים לפחות לפני היציקה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות