Skip links

קולטני נקזי גשמות לפי ת"י 1205 | תיעול מי גשמים

שם הבדיקה: מתקני תברואה ובדיקתם : קולטני נקזי גשמות לפי ת"י 1205 | תיעול מי גשמים

מהות הבדיקה: בדיקת צנרת מחוץ לבניין המנקזת מים אשר אינם שפכים ע"פ ת"י 1205 חלק 2 "התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: מערכת הנקזים" ות"י 1205 חלק 6 "התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: שיטות בדיקה" טבלה ב-4.

קהל היעד: כל המבנים.

תהליך הבדיקה: 

ישנם שני מועדים עיקריים בהם מבוצעת הבדיקה:

מועד ראשון: לפני כיסוי תאי הבקרה והצינורות 

מועד שני: לאחר גמר עבודות הפיתוח 

דרישות מהלקוח

הבדיקה מתבצעת לאחר גמר עבודות ההתקנה ולפני כיסוי.

ביום הבדיקה:

  • יש לספק למעבדה עותק מתוכנית השרברבות מאושרת וחתומה.
  • יש לוודא נוכחות השרברב שביצע את עבודות הצנרת באתר במעמד הבדיקה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח