Skip links

מתקני תברואה ובדיקתם :מערכת נקזים ודלוחים בבניין (דירות)- לפי ת"י 1205

שם הבדיקה: מתקני תברואה ובדיקתם :מערכת נקזים ודלוחים בבניין (דירות)- לפי ת"י 1205

מהות הבדיקה: התאמת תוכנית המתווה ליישום באתר והתאמת תכן האלמנטים בתוואי לדרישות התקן.

קהל היעד: כל המבנים.

תהליך הבדיקה: בחינה מלאה של כל מתווה הצנרת במערכת הנקזים- בתוך הדירות.

דרישות מהלקוח

הבדיקה מתבצעת לאחר גמר עבודות ההתקנה ולפני ריצוף- כאשר הצנרת חשופה.

ביום הבדיקה:

  • יש לספק למעבדה עותק מתוכנית השרברבות מאושרת וחתומה.
  • יש לוודא נוכחות השרברב שביצע את עבודות הצנרת באתר במעמד הבדיקה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח