Skip links

עובי וחוזק הדבקות - טיח

שם הבדיקה: בדיקת חוזק הידבקות ועובי טיח באתר לפי ת"י 1920

מהות הבדיקה: בדיקת כושר ההדבקות של הטיח אל הרקע ובדיקת עובי הטיח.

קהל היעד: כל המבנים.

תהליך הבדיקה: הפעלה ומדידה של כוח מתיחה הפועל בניצב למישור הבדיקה ומדידת עובי הטיח בסיום השליפה.

דרישות מהלקוח

הבדיקה תתבצע לאחר גמר עבודות הטיח ולפחות 28 יום ממועד השמתו.
יש לרכז כל פרטי הספקים של החומרים לאתר, סוג הטיח וכן אם בוצע גם טיח תרמי בקיר חיצון.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח