Skip links

עמידות של מדגמי סלע לשחיקה במים לפי Slake Durability | ASTM D4640

שם הבדיקה: עמידות של מדגמי סלע לשחיקה במים לפי ASTM D4640 | Slake Durability 

מהות הבדיקה: בדיקה זו נועדה להעריך את העמידות של מדגמי סלע לשחיקה.

קהל היעד: תשתיות ופיתוח, בניה רוויה

תהליך הבדיקה: מדגמי הסלע מוכנסים לתוף העשוי מרשת המסובב במיכל מים. תוך כדי הסיבוב מדגמי הסלע נשחקים ושברי הסלע (בגודל חול) עוברים דרך הרשת למיכל המים. מחשבים את העמידות לשחיקה של הסלע המבוטא כאחוז משקל המדגם היבש לאחר שני מחזורים ביחס למשקל יבש התחלתי.

דרישות מהלקוח

  • תיאום נטילת המדגם מול המעבדה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח