Skip links

קביעת שיעור התמוטטות של קרקע לפי ASTM D5333 | מייט

שם הבדיקה: קביעת שיעור התמוטטות של קרקע לפי ASTM D5333 | מייט

מהות הבדיקה: בודקים פוטנציאל התמוטטות חד מימדית של קרקעות במכשיר קונסולידציה

קהל היעד:תשתיות ופיתוח, בניה רוויה

תהליך הבדיקה: בבדיקה זו מדגם קרקע מרוסן אופקית נתון להעמסה אנכית בשלבים , כשבכל שלב מודדים באמצעות מדיד דפורמציה את השקיעה האנכית של המדגם.

דרישות מהלקוח

  • תיאום נטילת המדגם מול המעבדה.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח