Skip links

תחזוקת מערכות מתזים – ת"י 1928

שם הבדיקה:

תחזוקת מערכות מתזים, ת"י 1928

מהות הבדיקה:

בדיקת תחזוקה למערכות כיבוי אש- מתזים ומשאבות. הבדיקה מורכבת משלושה חלקים- ITM (Inspection, Testing, Maintenance) – בדיקה ויזואלית, בדיקת הפעלה, אחזקה שוטפת. המעבדה מבצעת בדיקה ויזואלית ובדיקת הפעלה בלבד. האחזקה השוטפת וכן ביצוע התיקונים לליקויי תחזוקה יבוצעו ע"י חברות בעלות תו-תקן לביצוע תחזוקת מערכות מתזים.

תחזוקת המערכת מבוצעת במועדים שונים לאורך חיי המערכת- החל מבקרה שבועית, דרך בקרה חודשית, רבעונית, חצי שנתית, שנתית ועד לבקרה של עשור ואף יובל שנים לאחר התקנת המערכת.

קהל היעד:

כל המבנים הכוללים מערכות מתזים ומשאבות.

תהליך הבדיקה:

מזמין הבדיקה יציין בהזמנת הבדיקה מהו מועד התחזוקה הנדרש לבדיקת המעבדה, וכן יגיש את המסמכים המוכיחים כי המערכת אושרה בהתאם לת"י 1596.

הבודק יבצע בדיקה ויזואלית ובדיקת הפעלה. חשוב לציין כי הנושאים שייבדקו מגוונים ושונים מאוד, בהתאם למועד בדיקת התחזוקה המבוקש. לדוגמא, בבדיקה שנתית כמות הסעיפים שיש לבדוק גדולה מהכמות שיש לבדוק בבדיקה רבעונית, וכן הלאה.

דרישות מהלקוח

יש להגיש למעבדה את אישורי מערכת המתזים הקיימת לפי ת"י 1596.

יש להציג למעבדה את תכניות מערכת המתזים הקיימת במבנה.

יש לוודא כי ניתן לסייר באפן חופשי בכל חלקי המבנה הנבדק.

ביום הבדיקה:

יש ליידע את כלל הדיירים ואת שרותי הכבאות כי יבוצעו הפעלות ויישמעו אזעקות במהלך הבדיקה.

יש לזמן לבדיקה נציג מוסמך לטובת תפעול רכזת גילוי האש.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות

דילוג לתוכן