Skip links

FWD– מדידת אגני שקיעה באמצעות משקולת נופלת

שם הבדיקה: FWD   – מדידת אגני שקיעה בשיטת המשקולת הנופלת

מהות הבדיקה:

בקרת איכות מבנה הכביש והסלילה באמצעות מדידת אגני שקיעות. עיקר המדידות בשיטה זו מבוצעות בעת תהליכי ההקמה של הדרך, במהלך ביצוע עבודות

העפר והשכבות המבניות של הדרך.

הבדיקה נועדה לצורך בקרת-איכות של עבודות עיבוד שתית וקרקע טבעית, פיזור והידוק

של חומרי המילוי והמיסעה ולאיתור קטעים בעלי תסבולת חריגה ובעיקר תסבולת נמוכה

מהנדרש.

קהל היעד: קבלנים, בקרת איכות, הבטחת איכות – פרוייקטים בסלילה.

תהליך הבדיקה: מדידת השקיעות מבוצעת באמצעות מכשיר הנגרר אחרי רכב נוסע. הבדיקה מבוצעת בדרך כלל בכל נתיבי הדרך, בנקודות בדיקה הנמצאות במרחק של 20 מטר אחת מהשנייה, או בכל מרחק אחר הנדרש על ידי המפרט או המתכנן.

אופן הבדיקה:

מכשיר הבדיקה מסוג Pave@FWD מתוצרת PaveTesting  הינו מכשיר העונה לכל דרישות תקן ASTM-D-4694, 4695.   המכשיר לרבות הגאופונים שלו מכויל אחת לשנה לפי הוראות SHARP.

המכשיר מצויד בפלטת העמסה בקוטר של 45 ס"מ ומסוגל להפעיל עומסי בדיקה בתחום של 1-25 טון. המכשיר מאפשר מדידת השקיעות במרכז הפלטה, וכן במרחקים של 30, 60, 90, 120, 150, 180 ס"מ ממרכז הפלטה.

הקריטריונים לקבלה של מנת העיבוד הנבדקת, מופיעים במפרט הכללי לעבודות בנייה, פרק 51, או במפרט נתיבי ישראל, פרק 51, תת פרק 12. (עבודות סלילה – בקרת איכות), או במפרט לעבודות סלילה של רכבת ישראל.

דרישות מהלקוח

הבדיקה מתבצעת כשהשטח מוכן לבדיקה ויבש.

ביום הבדיקה:

  • יש לדאוג לנציג מטעם המזמין בשטח.
  • לפנות איזורים נבדקים מכלים ומכשולים

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות

דילוג לתוכן