Skip links

PLT – בדיקת דפורמציה של שכבת המצעים העליונה

שם הבדיקה: PLT   – בדיקת דפורמציה של שכבת המצעים העליונה באמצעות בדיקת פלטה סטטית

מהות הבדיקה:

במיסעות בהן נעשה שימוש במוצרים גיאוסנטטיים בתחום הקרוב לשכבה הנבדקת, לא ניתן לבצע בדיקת שקיעה בשיטת המשקולת הנופלת, וניתן להשתמש בהליך מדידה העושה שימוש בהעמסה סטטית.

קהל היעד: קבלנים, בקרת איכות, הבטחת איכות – פרוייקטים בסלילה.

תהליך הבדיקה:

העמסת פלטה מתכתית קשיחה בקוטר של 300 מ"מ, באמצעות מערכת הידראולית בעלת יכולת לחיצה של 1,500 קילופסקאל או 15 ק"ג/סמ"ר.

מדידת השקיעות מבוצעת באמצעות מדי תזוזה דיגיטליים, בעלי דיוק של 0.01 מ"מ, המנתרים את התזוזה באמצעות מערכת ממוחשבת, המופעלת בשטח על ידי הבודק.

ניתן לבצע העמסה בשלבים הנדרשים בהתאם להחלטת יועץ תכן המבנה ו/או מנהל הפרוייקט, כאשר השיטה המקובלת היא שיטת העמסה רגרסיבית, כלומר בכל שלב מפעילים עומס הגדול ב 50 קילופסקאל מהבדיקה הקודמת, וחוזרים לנקודת ה "0". כך מתקבל דו"ח "מדרגות" שבכל מדרגה העומס גדול ב 50 קילופסקאל (או בכל דרגה אחרת).

ביום הבדיקה:

  • יש לדאוג לנציג מטעם המזמין בשטח.
  • לפנות איזורים נבדקים מכלים ומכשולים

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח

בדיקות קשורות