Skip links

בדיקת רציפות בשיטה הד- קולית ( סונית) לפי ASTM-D5882

שם הבדיקה:  בדיקת רציפות בשיטה הד- קולית ( סונית) לפי ASTM-D5882

מהות הבדיקה: בדיקות ביסוס המבנה ללא הרס בשיטה הסונית.

קהל היעד: מבנים בעלי חיזוק למבנה בצורת כלונסאות ואלמנטי בטון שונים.

תהליך הבדיקה: בשיטה הסונית מצמידים מד תאוצה (Accelerometer) על ראש הכלונס ומכים בעזרת פטיש פלסטיק על מישור ראש הכלונס, כתוצאה מכך נוצרים גלי קול ארוכים. פענוח וניתוח הגלים מאפשר להעריך את אורכו ורציפותו של הכלונס.

דרישות מהלקוח

  • הבדיקה תבוצע לכל הפחות 7 ימים לאחר היציקה.
  • מישור ראש הכלונס צריך להיות נקי מ: בטון רזה (מיץ בטון), חלקי עץ (קרשים), חישוקים, בוץ, מים, חלקים זרים, חלקי בטון רופפים וכל חומר זר אחר.
  • יש לסתת את ראש הכלונס כ- 5-11 ס"מ עד לקבלת משטחים אופקיים.(במידה ויתקבלו קולות חלולים ידרש סיתות שכבה נוספת)
  • יש לאפשר גישה נוחה ובטוחה למרכז הכלונס, חופשי מחישוקי ברזל וטפסנות. במידה וקיימת טפסנות- יש לאפשר גישה מקסימאלית לראש הכלונס לצורך הנחת מד התאוצה וביצוע ההקשות.

ביום הבדיקה:

  • עותק של דו"ח יועץ ביסוס הכולל את חתך הקרקע – לצורך מסירה לטכנאי במעמד הבדיקה.
  • תוכנית מתווה של הכלונסאות והצגתה לטכנאי.
  • ש לוודא כי קיימים כל הפרטים הנדרשים לביצוע הבדיקה כגון: תאריכי יציקה, חוזק וסוג הבטון, פרטי מהנדס הקרקע / מהנדס שלד הבניין.

להזמנה ופרטים נוספים חייג עכשיו! או השאר פרטים ונחזור 

צור קשר שטוח